Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

Πώς θα γίνουν φέτος οι προσλήψεις αναπληρωτών

Κονδύλια για 15.000 θέσεις...
Εν αναμονή της κατάρτισης του πίνακα αναπληρωτών ωρομισθίων, βρίσκονται χιλιάδες υποψήφιοι οι οποίοι κατάθεσαν αιτήσεις για προσλήψεις το νέο ακαδημαϊκό έτος. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα, προτάσσονται υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογένειας, όσοι πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία και σκλήρυνση κατά πλάκας. Οι αιτήσεις λήγουν στις 22 Ιουλίου, και πλέον οι χιλιάδες υποψήφιοι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι περιμένουν με αγωνία αν θα είναι ανάμεσα στους "εκλεκτούς" οι οποίοι θα στελεχώσουν τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Ωστόσο, ο αριθμός των θέσεων που θα διατεθεί τη νέα σχολική χρονιά δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη, αφού θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες. Ειδικότερα, στις αρχές Αυγούστου αναμένεται να γνωστοποιηθεί ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα συνταξιοδοτηθούν, καθώς όσο υψηλότερος είναι τόσο μεγαλύτερες ανάγκες θα υπάρξουν για προσλήψεις. Εν συνεχεία, θα ανακοινωθούν οι διορισμοί μονίμων εκπαιδευτικών και λίγο αργότερα, ανάλογα με τις ανάγκες, θα γνωστοποιηθεί ο αριθμός των αναπληρωτών και ωρομισθίων. Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Παιδείας, γίνονται προσπάθειες για να διασφαλιστούν κονδύλια για περίπου 15.000 αναπληρωτές και ωρομισθίους.
Κατά τα λοιπά, προτεραιότητα και μεγαλύτερες πιθανότητες διορισμού -όπως προκύπτει από την εγκύκλιο- έχουν όσοι απασχολήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια σε σχολικές μονάδες που χαρακτηρίζονται δυσπρόσιτες (η προϋπηρεσία υπολογίζεται στο διπλάσιο) αλλά και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που εργάστηκαν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.
Η πιστοποίηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας
Στην πρόσφατη εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας, καθορίζονται οι προϋποθέσεις με τις οποίες πιστοποιείται η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια των εκπαιδευτικών που επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι. Συγκεκριμένα, πιστοποιείται:
Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα ΑΕΙ, ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου ή περισσότερων ΑΕΙ σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση
  • Με την κατοχή πτυχίου τμήματος ΑΕΙ, το πρόγραμμα σπουδών του οποίου εξασφαλίζει την αναγκαία θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξάσκηση
  • Με την κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων ΑΕΙ
  • Με την κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού στις επιστήμες της αγωγής
  • Με την κατοχή παιδαγωγικού πτυχίου της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής ή της Ανώτερης Σχολής Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών ή της ΑΣΠΑΙΤΕ.
Επισημαίνεται ότι τα πτυχία που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής γίνονται δεκτά εφόσον έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα από τον ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ. Οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και τα διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από ιδρύματα του εξωτερικού, γίνονται δεκτά μόνο στην περίπτωση που έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα από τον ΔΟΑΤΑΠ και συνοδεύονται από βεβαίωση του ότι το γνωστικό αντικείμενό τους εμπίπτει στις επιστήμες της αγωγής.
Η υποβολή αιτήσεων και οι πίνακες
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, του ελέγχου των δικαιολογητικών και την καταχώριση τυχόν προϋπηρεσίας η οποία έχει προσφερθεί μέχρι και τις 30 Ιουνίου του 2010, θα καταρτιστούν προσωρινοί πίνακες. Οι πίνακες θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Πληροφοριακού Συστήματος του υπουργείου Παιδείας (http://e-aitisi.sch.gr) προκειμένου να υποβληθούν ενστάσεις.
Η εγκύκλιος των ενστάσεων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr . Μετά την ολοκλήρωση και αυτής της διαδικασίας, θα ανακοινωθούν οι νέοι πίνακες οι οποίοι κυρώνονται μετά τη γνωστοποίηση των μόνιμων διορισμών.
Η μοριοδότηση και η κατάταξη των υποψηφίων
Η μοριοδότηση των υποψηφίων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών οι οποίοι κατατάσσονται στους πίνακες, εξαρτάται από την προϋπηρεσία, τη βαθμολογία σε προηγούμενους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, ενώ υπάρχει "μπόνους" για όσους έχουν εργαστεί σε σχολικές μονάδες δυσπρόσιτων περιοχών.
Όπως ορίζεται στην εγκύκλιο τα μόρια που αντιστοιχούν ανά περίπτωση είναι τα εξής:
ένα μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού μέχρι τις 30/6/2010. Η προϋπηρεσία, ωστόσο, που έχει προσφερθεί σε δυσπρόσιτα σχολεία μέχρι τις 30/6/2010 υπολογίζεται στο διπλάσιο μόνον για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή ωρομισθίων.
Ένα μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο, προ της συντάξεως του πίνακα, διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
Μισό μόριο για κάθε βαθμολογική μονάδα, πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον αντίστοιχο προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ
Όσοι υπάγονται σε περισσότερες της μιας από τις ανωτέρω περιπτώσεις, λαμβάνουν αθροιστικά τα μόρια αυτών.
Επισημαίνεται πως σε περίπτωση ισοβαθμίας, λαμβάνεται υπόψη η ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου. Εφόσον ο χρόνος αυτός συμπίπτει για περισσότερους υποψηφίους, λαμβάνονται υπόψη διαδοχικά ο βαθμός του πτυχίου και η βαθμολογία τους σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ.
Αν υπάρχει σύμπτωση σε όλα τα ανωτέρω κριτήρια, η κατάταξη γίνεται τυχαία από το σύστημα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, προτάσσονται όσοι απέκτησαν πτυχίο της ΑΣΠΑΙΤΕ (πρώην ΣΕΛΕΤΕ).
Σημειώνεται πως μετά την κατάρτιση και κύρωση των πινάκων πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων, είναι επιτρεπτή η τροποποίηση της σειράς κατάταξης μόνο σε περιπτώσεις που οι υποψήφιοι αποκτήσουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ή αποκτήσουν πτυχίο ή βεβαίωση τρίμηνης επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ ή προσκομίσουν πιστοποιητικά ειδικών κατηγοριών (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας). Επίσης, μπορεί να υπάρξει τροποποίηση αν κατατεθεί πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α΄, πιστοποιητικό κτήσης πτυχίου όπως επίσης και η ιδιότητα του τρίτεκνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

  © Blogger template On The Road by Ourblogtemplates.com 2009

Back to TOP